Menu
Sturen en begeleiden van verandering

Sturen en begeleiden van verandering

De complexiteit rond organisaties neemt toe, en daarmee de noodzaak om mee te veranderen en aan te passen. En in het semipublieke domein gebeurt veranderen ook nog eens samen met anderen. Wij vinden dat organisatie zelf de verandering moeten kunnen vormgeven, en het liefst zonder om de paar jaar de zaak weer op de kop te hoeven zetten. En aan het bouwen van die kwaliteit werken wij graag mee.

Publicaties

[Video] Waarom goede ideeën (vaak) toch niet worden opgevolgd; Door Dick van Ginkel
[Opinie] De ‘uncanny valley’ van veranderingsprocessen? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Vertrouw op de deskundigheid van medewerkers: slipcursus voor bestuurders en managers Door Dick van Ginkel
[Opinie] Geen dag zonder mentaal model! Door Dick van Ginkel
[Project] Centralisatie en decentralisatie als tijdloze verschijnselen Door Dick van Ginkel
[Project] Uitweg uit een verziekte cultuur Door Dick van Ginkel
[Video] Op zoek naar een passend filmfragment ter inspiratie voor uw organisatie? Door Frank Hüsken
[Project] Een nieuw besturingspatroon voor groei Door Dick van Ginkel
[Project] Bezuinigen en draagvlak Door Dick van Ginkel
[Video] Veranderstrategieën en veranderaanpakken Door Frank Hüsken
[Opinie] Over beheersingsystemen en de onmisbare menselijke neus Door Dick van Ginkel
[Opinie] Instituut voor toekomstig verlies Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Prestatieafspraken over wonen: zorg voor dwarsverbanden
[Project] Een nieuwe maatschappelijke ambitie Door Dick van Ginkel
[Opinie] De zorgsystemen zijn van goede wil maar de cliënten passen er niet zo goed in Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Managen van het onverwachte: een contra-intuïtieve kijk op organiseren Door Dick van Ginkel
[Opinie] Heeft een Gemeenteraad een organisatiecultuur (nodig)? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Op weg naar High Trust Governance Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Een slecht kader maakt meer kapot dan je lief is Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Hoe hou je toezicht op beweging? Door Dick van Ginkel
[Opinie] Kostenbesparing weet u waar u moet zoeken?