Menu
Publicaties
Door Dick van Ginkel

Bezuinigen en draagvlak

Nadat een financieel debacle zichtbaar werd heeft een nieuwe bestuurder een ingrijpend herstelplan gemaakt waarin de ambities terug zijn geschroefd. Met alle gemeenten en stakeholders is dit intensief besproken. Maar na het vaststellen van dit strategische kader is nu de organisatie en de bedrijfslasten aan de orde; deze zullen ook aanzienlijk terug moeten worden gebracht.

Na een korte oriëntatie concludeert de bestuurder dat de zittende leidinggevenden tot op heden onvoldoende actie hebben laten zien en niet in staat moeten worden geacht ‘in eigen vlees te snijden’. Een flinke bezuiniging kan ook alleen bereikt worden door stevige keuzes te maken over de organisatie en de werkprocessen; de ‘kaasschaaf’ biedt geen perspectief. Maar hoe kan dat worden bereikt als ook het grootste deel van de medewerkers al jaren niets anders gewend is? Consort heeft deze organisatie begeleid met een veranderplan waarin de medewerkers zelf hebben gewerkt aan een nieuwe kleinere organisatie.