Menu
Thema's
Goed bestuur en Governance
Deel deze pagina

Goed bestuur en Governance

Toezicht houden in de publieke en semipublieke sector is een complexe zaak geworden. Vrijwel alle maatschappelijke sectoren (onderwijs, woningcorporaties, zorg) hebben de laatste jaren een slecht publiek en politiek imago gekregen, vooral door een aantal incidenten. De overheid en de politiek zijn zeer kritisch geworden en al snel wordt gekeken naar het interne toezicht.

De algemene opinie is daarbij dat het interne toezicht heeft zitten slapen en dat de kwaliteit van het interne toezicht van slechte kwaliteit is. Deze opinie is erg begrijpelijk, maar als wordt ingezoomd op de individuele organisaties dan is het beeld toch significant anders.

Consort staat maatschappelijke organisaties bij in het vormgeven en professionaliseren van de governance, mede vanuit eigen toezichthoudende ervaring.

Publicaties

1jan [Project] Uitweg uit een verziekte cultuur Door Dick van Ginkel
1jan [Project] Samenstellen en evalueren van Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht Door Dick van Ginkel
15jan [Publicatie] Toezichthouders (M/V) met visie op wonen Door Dick van Ginkel
23jan [Opinie] [Publicatie] Op weg naar High Trust Governance Door Dick van Ginkel
24jan [Opinie] [Publicatie] Maak de schaduwzijde bespreekbaar Door Dick van Ginkel
23jan [Opinie] [Publicatie] Een slecht kader maakt meer kapot dan je lief is Door Dick van Ginkel
17jan [Opinie] [Publicatie] De volkshuisvesting op z’n kop: Ergens in NL commissaris dan nooit meer tegelijk interim-bestuurder? Door Dick van Ginkel
1jan [Publicatie] Controle is goed, vertrouwen de basis Door Dick van Ginkel
5jan [Publicatie] Van deskundig naar geschikt? Door Dick van Ginkel
30jan [Opinie] [Publicatie] Toezichthouders willen actie. Herkent u dat? Door Dick van Ginkel
31jan [Opinie] [Publicatie] Toezicht is gebaat bij ervaringskennis Door Dick van Ginkel
8jan [Opinie] [Publicatie] Alleen sorry zeggen is niet genoeg Door Dick van Ginkel
27jan [Opinie] [Publicatie] Van tweeluik naar driehoek: over het organiseren van tegenmacht Door Dick van Ginkel
1jan [Opinie] [Publicatie] Ziet u alternatieven voor het RvT-model? Door Dick van Ginkel
1jan [Publicatie] Wie bestuurt wie? Door Dick van Ginkel
16jan [Publicatie] Een lastig gesprek? Door Dick van Ginkel
15jan [Publicatie] De organisatie als Panopticum Door Dick van Ginkel
14jan [Publicatie] Legitimiteit, zoek het waar je het bent kwijtgeraakt! Door Dick van Ginkel
24jan [Publicatie] Waarom heb ik er niet om gevraagd? De plek der moeite voor toezichthouders
1jan [Project] Professionalisering van governance
16jan [Opinie] Kostenbesparing weet u waar u moet zoeken?
10jan [Opinie] [Publicatie] De RvT als duiventil?
1jan [Project] Conflictbemiddeling in de top
1jan [Project] Vormgeven en invullen van topstructuren
13jan [Publicatie] Slipcursus Vertrouwen voor Bestuurders en Managers
2jan [Opinie] [Publicatie] Hoe hou je toezicht op beweging? Door Dick van Ginkel
2jan [Opinie] [Publicatie] Fout gedaan of fout gegaan? Door Dick van Ginkel
14jan [Publicatie] Engelsen geven het goede voorbeeld met hun maatschappelijke onderneming Door Dick van Ginkel