Menu
Over ons
Adviseurs

Adviseurs

Alle adviseurs van Consort zijn professioneel geschoold in het adviesvak, maar hebben ook met de voeten in de klei gestaan als manager/bestuurder. Zij weten waar ze het over hebben en kunnen zich ook verplaatsen in de positie van de opdrachtgever.

Consort is een qua vaste bezetting een klein bureau, daarmee kunnen we gemakkelijk meebewegen met de vraag van opdrachtgevers. In het netwerk van Consort beschikken we over gelijkwaardige collega’s die zonodig bij de opdrachtgever kunnen worden geïntroduceerd.

Tenslotte, alle adviseurs van Consort zijn lid van de Orde van Organisatieadviseurs (OOA) en in bezit van het CMC predicaat (Certified Management Consultant) als teken van hun permanente professionele ontwikkeling. Consort is vanaf het begin
betrokken bij de OOA en zet zich actief in voor de kwaliteitsontwikkeling van het adviesvak.

En de passie die het bureau samen brengt is: “Maatschappelijke organisaties, daar lopen we warm voor”!

Werkterrein: universiteiten/hoger onderwijs, volkshuisvesting, gezondheidszorg en overheidsorganisaties
Veranderen is een vak, en wij hebben ervaring met veranderprocessen in verschillende omgevingen

Partner van Consort, sinds 1979 werkzaam als organisatieadviseur. Zijn werkterrein ligt in het bijzonder bij universiteiten en hoger onderwijs, volkshuisvesting, gezondheidszorg en overheidsorganisaties. Lid - en bestuurslid - van de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (OOA) en “certified management consultant” (CMC).

Zijn adviesprojecten hebben veelal betrekking op samenwerking en fusie, strategische heroriëntaties, veranderingsprocessen en cultuurverandering. Mede vanuit zijn ervaring als commissaris, coacht hij bestuurders en commissarissen ‘in de boardroom’, en wordt regelmatig geraadpleegd bij situaties in directie- en managementteams. Dick is geassocieerd met SIOO en vaste kerndocent voor diverse opleidingen.

Lees verder
Werkterrein: financiële dienstverlening, (spoor)bouwwereld, woningbouwcorporaties en het hoger onderwijs
Veranderen is een vak, en wij hebben ervaring met veranderprocessen in verschillende omgevingen

Frank Husken is 17 jaar actief in het adviesvak. En tot op de dag van vandaag verveelt hij zich geen moment want iedere organisatie is uniek, zo ook de oplossingen die horen bij de vragen. Hij vindt het eervol om met mensen te mogen werken aan het verbeteren van een bedrijf of instelling, want de vraag om advies vraagt altijd om iets extra’s, namelijk attentie en respect voor wat mensen al tot stand hebben gebracht.

Na de studie sociale wetenschappen en kopcursussen bedrijfkunde is hij gaan werken in de adviesbranche eerst voor adviesbureaus met aandacht voor kwaliteitszorg en B2B in de zakelijke dienstverlening, later bij GITP heeft hij zowel advieswerk en opleidingen gedaan voor vooral hybride organisaties en in het onderwijs.

Lees verder
Werkterrein: openbaar bestuur
Veranderen is een vak, en wij hebben ervaring met veranderprocessen in verschillende omgevingen

Econoom van huisuit en later organisatie- en bestuurskundige, heeft jarenlang managementfuncties vervuld bij de diverse overheidslagen (Amsterdam, Ministerie van SZW en Provincie Flevoland). Sedert midden negentiger jaren is hij als extern organisatieadviseur werkzaam.

Professionaliteit als adviseur van bestuur en management, passie bij het openbaar bestuur als betekenisvol regisseur en betrokkenheid bij de individuen die er toe doen.

Lees verder
Werkterrein: openbaar bestuur, zorg
Veranderen is een vak, en wij hebben ervaring met veranderprocessen in verschillende omgevingen

Ron van den Heuvel (1962) is vanaf 1984 werkzaam als Organisatie- en HRM-adviseur. Hij werkte gedurende ruim 10 jaar in leidinggevende functies bij gemeenten en in de gezondheidszorg.

Hij heeft kennis en ervaring opgedaan op de vakgebieden Bestuurs- en Managementontwikkeling, Verandermanagement en Human Resource Management. Als extern adviseur, ondernemer, bestuurder en manager heeft hij ruime ervaring opgedaan o.a. binnen de publieke-, volkshuisvestings- en profitsektor

Lees verder