Menu
Over ons / Adviseurs
Jan Streefkerk

Jan Streefkerk

Econoom van huisuit en later organisatie- en bestuurskundige, heeft jarenlang managementfuncties vervuld bij de diverse overheidslagen (Amsterdam, Ministerie van SZW en Provincie Flevoland). Sedert midden negentiger jaren is hij als extern organisatieadviseur werkzaam.

De laatste jaren gaf hij leiding aan de organisatieadviespraktijk van een groot (HRM)adviesbureau. Nu is hij partner van Consort en is daarmee terug bij de kern van het organisatieadvieswerk. Jan beschouwt dat als een ambacht waarbij het gaat om professionaliteit, passie en betrokkenheid.

Professionaliteit als adviseur van bestuur en management, passie bij het openbaar bestuur als betekenisvol regisseur en betrokkenheid bij de individuen die er toe doen. Zijn adviespraktijk is daarbij gevormd, namelijk het adviseren over vraagstukken rond strategie, samenwerking en verandering. Hij heeft daarbij oog voor het haalbare en ziet de menselijke maat.

Jan is lid van de van de Commissie Toelating en Toetsing van de OOA, docent aan verschillende (masters)opleidingen en tevens verantwoordelijk voor het begeleiden van benoemingsprocedures in het Openbaar Bestuur. Hiervoor heeft hij een effectieve methode ontwikkeld die inmiddels wordt toegepast bij (nagenoeg) alle benoemingen van burgemeesters en andere politieke ambtsdragers. Voorts is de praktijk inzake individuele begeleiding van benoemde bestuurders in de 1e honderd dagen, sterk in ontwikkeling

Publicaties

1Jan [Opinie] Zorgvuldige benoeming van Burgemeesters en Griffiers