Menu
Publicaties

Publicaties

Wij publiceren graag, we vinden het leuk, leerzaam en we dragen graag bij aan kennisvorming en kennisdeling. Hieronder treft u een selectie aan van gepubliceerde artikelen, blogs/opiniestukken, projecten en video’s.

Filter
Privacystatement Consort (In het kader van AVG)
[Opinie] [Publicatie] Werk niet aan het democratisch tekort, maar aan alledaagse democratie Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Ziet u alternatieven voor het RvT-model? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Alleen sorry zeggen is niet genoeg Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Toezicht is gebaat bij ervaringskennis Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Een slecht kader maakt meer kapot dan je lief is Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] De RvT als duiventil?
[Opinie] [Publicatie] Een ‘fit en proper test’ voor toezichthouders in alle sectoren? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Prestatieafspraken over wonen: zorg voor dwarsverbanden
[Opinie] [Publicatie] Toezichthouders willen actie. Herkent u dat? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Maak de schaduwzijde bespreekbaar Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] De volkshuisvesting op z’n kop: Ergens in NL commissaris dan nooit meer tegelijk interim-bestuurder? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Hoe hou je toezicht op beweging? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Op weg naar High Trust Governance Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Executive Coaching of Spreadsheet Fetisjisme?
[Opinie] [Publicatie] Van tweeluik naar driehoek: over het organiseren van tegenmacht Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Fout gedaan of fout gegaan? Door Dick van Ginkel
[Opinie] Over beheersingsystemen en de onmisbare menselijke neus Door Dick van Ginkel
[Opinie] Over “Chinese contracten” en “tit-for-tat” Door Dick van Ginkel
[Opinie] De ‘uncanny valley’ van veranderingsprocessen? Door Dick van Ginkel
[Opinie] Heeft een Gemeenteraad een organisatiecultuur (nodig)? Door Dick van Ginkel
[Opinie] Geen dag zonder mentaal model! Door Dick van Ginkel
[Opinie] Instituut voor toekomstig verlies Door Dick van Ginkel
Hoe wilt u graag wonen? Door Dick van Ginkel
Organisatieleed aan de eettafel Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Wie bestuurt wie? Door Dick van Ginkel
[Opinie] Kostenbesparing weet u waar u moet zoeken?
[Publicatie] De haalbaarheid van fusie Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Wordt Wonen de 4e decentralisatie voor gemeenten? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Engelsen geven het goede voorbeeld met hun maatschappelijke onderneming Door Dick van Ginkel
[Publicatie] ‘Social Enterprise’ als toekomst voor de corporaties? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Toezichthouders (M/V) met visie op wonen Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Controle is goed, vertrouwen de basis Door Dick van Ginkel
[Video] Op zoek naar een passend filmfragment ter inspiratie voor uw organisatie? Door Frank Hüsken
[Publicatie] Van deskundig naar geschikt? Door Dick van Ginkel
[Opinie] De zorgsystemen zijn van goede wil maar de cliënten passen er niet zo goed in Door Dick van Ginkel
[Opinie] Zou minister Blok ook de kleur van de stenen willen aangeven? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Vertrouw op de deskundigheid van medewerkers: slipcursus voor bestuurders en managers Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Managen van het onverwachte: een contra-intuïtieve kijk op organiseren Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Een lastig gesprek? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Legitimiteit, zoek het waar je het bent kwijtgeraakt! Door Dick van Ginkel
[Project] Centralisatie en decentralisatie als tijdloze verschijnselen Door Dick van Ginkel
[Project] Een nieuw besturingspatroon voor groei Door Dick van Ginkel
[Project] Uitweg uit een verziekte cultuur Door Dick van Ginkel
[Project] Collegiaal besturen en samenwerking in Colleges Door Dick van Ginkel
[Project] Professionalisering van bestuurders - NGB programma
[Opinie] Zorgvuldige benoeming van Burgemeesters en Griffiers Door Jan Streefkerk
[Project] Conflictbemiddeling in de top
[Project] Professionalisering van governance
[Project] Vormgeven en invullen van topstructuren
[Project] Samenstellen en evalueren van Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht Door Dick van Ginkel
[Project] Bezuinigen en draagvlak Door Dick van Ginkel
[Project] Een nieuwe maatschappelijke ambitie Door Dick van Ginkel
[Video] Veranderstrategieën en veranderaanpakken Door Frank Hüsken
[Video] Waarom goede ideeën (vaak) toch niet worden opgevolgd; Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Waarom heb ik er niet om gevraagd? De plek der moeite voor toezichthouders
[Publicatie] Slipcursus Vertrouwen voor Bestuurders en Managers
[Publicatie] Harde aanpak bestuurders staat haaks op teruggeven instellingen aan maatschappij
[Opinie] Een wijze les over strategievorming: Vertrouw nooit op de stippellijn! Door Dick van Ginkel
[Publicatie] De organisatie als Panopticum Door Dick van Ginkel