Menu
Publicaties
Door Dick van Ginkel

Uitweg uit een verziekte cultuur

Een besluit tot centralisatie van vestigingen dat reeds enkele jaren de gemoederen heeft beziggehouden, stuit bij enkele groepen binnen de organisatie op grote weerstand en leidt uiteindelijk tot een collectieve ziekmelding van alle personeelsleden van een van de vestigingen. Daartoe uitgenodigd hebben wij de ontstaansgeschiedenis van dit conflict in kaart gebracht, en naar wegen gezocht om weer tot werkbare verhoudingen te geraken. Zowel aan de managers van de organisatie als aan de betrokken groep medewerkers worden - soms ingrijpende - persoonlijke, voorstellen gedaan die moeten bijdragen aan een werkbare situatie. In de aanpak wordt vanaf de start gewerkt aan het creëren van een cultuur/werksfeer die alle betrokkenen weer vertrouwen geeft om zich positief in te zetten. Het veranderingsproces wordt op essentiële onderdelen herzien, en kan uiteindelijk op voldoende draagvlak rekenen.